Onze filosofie

Eerstelijnszorg in verzekeringen is de rode draad door ons bedrijf. Klaar staan om mensen gerust te stellen als er iets gebeurd is, advies te geven waardoor het duidelijk is wat nodig of net niet nodig is. We hebben allemaal wel meer te doen dan ons lief is. Daarom zijn snelheid, juistheid én volledigheid belangrijke aandachtspunten voor ons. Omdat elke situatie, elk verhaal anders is, beperken wij ons niet tot één verzekeringspartner maar werken met verschillende verzekeringsmaatschappijen samen. Zo kunnen wij onze klanten verzekeringen aanbieden waarbij die zich gesteund en beschermd voelt. Het milieu dragen wij een warm hart toe. Milieubewust werken en handelen, dat hoort zo.

Zijn je verzekeringen nog up to date?

Jij verandert, de maatschappij verandert, noden veranderen, verlangens veranderen, polisvoorwaarden veranderen, verzekeringspremies veranderen. Wens je, in alle rust en achter de schermen, al even zelf een premieberekening te maken voor auto, brand, familiale of rechtsbijstand? Surf dan naar onze verzekeringswebshop.

Veelgestelde vragen

Vind je het antwoord niet op je vraag? Bel of mail ons, we helpen je graag verder.

Algemeen: Welke verplichte verzekeringen zijn er?

Motorrijtuigenverzekering, arbeidsongevallenverzekering en objectieve aansprakelijkheidsverzekering. Natuurrampen is enkel verplicht als je een brandverzekering hebt.

Algemeen: Wat is een vrijstelling?

Een bedrag dat de verzekeraar niet moet te betalen en jij dus zelf moet betalen. Synoniemen zijn franchise, eigen risico, remgeld

Algemeen: Ben ik verzekerd tegen vandalen?

Heb je een grote omnium? Ja. Heb je een brandverzekering? Ja, zolang men niet in je huis binnen geraakt. Geraakt men wel binnen in je huis dan heb je voor de schade in je huis een diefstalverzekering nodig.

Algemeen: Krijg ik een korting als ik een vrijstelling kies?

Zolang een vrijstelling niet verplicht wordt door je verzekeraar is er inderdaad een korting mogelijk.

Algemeen: Wat is een derdebetalersregeling?

Een regeling waarbij niet jij maar iemand anders, in dit geval de verzekeringsmaatschappij, de herstelfactuur betaalt aan de hersteller. Eventuele vrijstelling en niet-recupereerbare BTW is het enige wat nog door jou zelf aan de hersteller moet betaald worden.

Algemeen: Wat is een derde?

Iedereen die niet samen met jou onder hetzelfde dak woont.

Algemeen: Wat is dubbel gebruik?

Twee keer verzekerd voor hetzelfde. Bij wet verboden want er kan maar één polis de schade vergoeden.

Algemeen: Is Agapa een agent of een makelaar?

Agapa is door de FSMA erkend als onafhankelijk makelaar want wij bieden verzekeringsproducten aan van meer dan één verzekeringsmaatschappij.

Schade: Hoe geef ik een ongeval aan?

Contacteer ons, beschrijf wat er gebeurde, hoe het gebeurde en wat de schade is. Bij een ongeluk met een motorvoertuig gebruik je het Europees Aanrijdingformulier.

Schade: Wat vergoedt een verzekeraar?

Enkel wat verzekerd is op het ogenblik dat de schade zich voordeed en dat identiek vervangen of hersteld wordt.

Schade: Wanneer gebruik ik een Europees Aanrijdingformulier?

Bij elk ongeval waar een motorvoertuig bij betrokken is.

Schade: Ik ben het niet eens met de versie van de andere partij, wat nu?

Vul het Europees Aanrijdingformulier samen in maar onderteken het niet want…je handtekening wil zeggen dat je akkoord gaat met wat er op de voorzijde staat. Op de achterzijde kan je je eigen versie meedelen.

Schade: Moet ik mijn schade herstellen?

Neen maar bij een nieuwe schade zal de vergoeding voor een niet herstelde schade afgetrokken worden van de nieuwe schade.

Schade: Ik heb een ongeval veroorzaakt, zal mijn verzekeraar mijn schade vergoeden?

Enkel als je een grote omnium hebt, anders niet.

Schade: Mijn autoruit is stuk, wat moet ik doen?

Heb je een (kleine) omnium? Dan heb je geluk en mag je meteen je ruit bij ondermeer Carglass laten herstellen en betaalt de verzekeraar de factuur. Heb je geen (kleine) omnium dan zal je zelf de nieuwe autoruit moeten betalen.

Schade: Is een Europees Aanrijdingformulier altijd op papier?

Neen, ga naar je appstore en installeer de app “crashform” op je smartphone.

Schade: Er zijn meer dan twee partijen bij het ongeval betrokken, wat nu?

Een Europees Aanrijdingformulier heeft maar twee zijden (partij A en partij B). Als er meer dan twee partijen zijn dan neem je een bijkomend Europees Aanrijdingformulier en wordt partij B van op het eerste formulier partij A op het tweede formulier. Wijzig daar de letter A door B en de letter B door C. Enzovoort…

Schade: Mijn auto kan niet meer rijden na een ongeval, wat nu?

Bel een takeldienst naar keuze, laat je auto afslepen naar een garage van je keuze en stuur ons de takelfactuur op via mail of post. Je doet er goed aan ons eerst te bellen zodat we je een hersteller kunnen aanbevelen die door je verzekeraar erkend is. Zo vermijd je meer dan één sleping en meer “comfort” bij het herstellingsverloop.