Internetbijstandsverzekering

De internetbijstandsverzekering zorgt voor juridische bijstand voor onderstaande risico’s. In bepaalde gevallen volstaat een minnelijke tussenkomst maar vaak is er een uitspraak van de rechter nodig. In die laatste situatie is een advocaat echt wel aan te raden. Het recht op vrije keuze van een advocaat is heilig. Dankzij de internetbijstandsverzekering zal de advocaat die jij aangeduid hebt je bijstaan met advies en je zaak bepleiten bij de rechter. Het ereloon en de gerechtskosten van de advocaat van jouw keuze worden gedragen door de internetbijstandverzekering.

Risico’s

Phising is een methode waarbij men geld ontvreemd door misbruik te maken van het vertrouwen om vervolgens de bankrekeningen te plunderen. De daders zijn tegenwoordig zo goed in het uitwerken van valse websites die nauwelijks te onderscheiden zijn van de officiële websites en zijn zelfs in staat om de authentificatieschermen te vervalsen.

Voorbeeld:

Je stelt vast dat je bankrekening leeggehaald is of je bank vraagt je om een abnormale transactie die men vastgesteld heeft. Behalve het stellen van de vraag hult je bank zich in stilzwijgen en probeert ze alle mogelijke middelen aan te wenden om het ontvreemde geld niet te moeten vergoeden. Normaal gezien moet het slachtoffer zijn of haar schade bewijzen. In dit geval is de omgekeerde bewijsvoering van kracht en is het de bank die moet bewijzen dat jij niets fout gedaan hebt en dat jij niet onachtzaam geweest bent.

Cyberpesten: Pesten is in de werkelijke wereld iets dat niet eenvoudig op te lossen is. In de digitale wereld wordt het nog moeilijker om op te lossen. In ons lans is 1 op de 3 jongeren al eens gepest geweest via het internet. Soms blijft het beperkt maar soms heeft het een dramatische impact op de jongere en zijn of haar omgeving.

Sexuele afpersing waarbij een persoon aan de hand van sexueel getinte foto’s en/of video’s. Soms worden webcambeelden zodanig gemonteerd of gefotoshopt om op die manier via het internet chantage uit te oefenen op het slachtoffer terwijl het slachtoffer niets fout gedaan heeft en zich dus absoluut van geen kwaad bewust is.

Het lokken van kinderen via het internet, vooral via chatrooms: kinderlokkers of groomers chanteren hun slachtoffer en vragen zo om meer (naakt)foto’s, geld of sexuele handelingen; de daders weten maar al te goed dat de schaamte bij hun slachtoffer ontzettend groot is en dat het kind in kwestie er niet durft over te praten uit schrik een uitbrander te krijgen.

Voorbeeld:

Je kind wordt online benaderd door een volwassen persoon met slechte bedoelingen die zich voordoet als een leeftijdgenoot. Via Groominpraktijken verkrijgt deze persoon compromiterende foto’s en/of video’s die deze persoon vervolgens op sociale netwerkplatformen plaatst.

Vriendschaps- of datingfraude komt niet alleen bij kinderen voor; het kan evengoed ook bij volwassenen. Het is niet de eerste keer dat iemand een fortuin verliest omdat de persoon in kwestie verliefd geworden is op de persoon aan de andere kant van het internet.

Rancune kan soms leiden tot nare gevolgen. Het is niet de eerste keer dat iemand vervelende foto’s post van een ex-partner. De internetbijstand zorgt ervoor dat deze foto’s verwijderd worden én dat diegene die de foto’s geplaatst heeft aangepakt wordt.

Voorbeeld:

Een dader plaatst een advertentie in naam van de ex-partner met als gevolg dat het slachtoffer door jan en alleman gestoord wordt.

Identiteitsfraude waarbij een dader op een slinkse manier probeert persoonlijke gegevens van iemand te gebruiken, misbruiken eigenlijk, om zich zo geloofwaardig voor te doen bij familie, vrienden en kennissen, hen eventueel te benaderen, het slachtoffer in een slecht daglicht gaan stellen of hen ook gaan oplichten.

Het komt veelal voor dat men de indentiteit van het slachtoffer gebruikt om spullen te kopen maar niet te betalen. De aankoop is zogezegd door het slachtoffer gebeurt dus wordt de onbetaalde rekening gepresenteerd aan het slachtoffer die daardoor in een mogelijk financieel moeilijke situatie terecht kan komen.

Voorbeeld:

Iemand maakt een Facebookaccount aan met jouw naam en jouw foto’s waarna die persoon je vrienden contacteert om geld te vragen.

Inbreuk op de auteursrechten kan tot zware straffen leiden. Heel wat bedrijven hebben advocaten in dienst die het internet afschuimen om na te gaan of er geen namen of afbeeldingen gekopieerd of geplagieerd zijn.

Voorbeeld

Je kind heeft een afbeelding gekopieerd en deze gebruikt in een publieke presentatie. De auteur van die afbeelding dient een klacht in en oefent druk uit.

Af en toe bezoek je wel eens een website waar je een afbeelding ziet met een watermerk. Zo een afbeelding valt onder deze categorie. Deze afbeelding werd niet aangekocht maar werd, simpelweg, door copy paste gebruikt.

Online aankopen lopen, gelukkig, meestal goed af maar soms koop je iets op een site die louter tot doel heeft om geld te ontvangen maar niets te leveren of je koopt wel iets op een officiële site maar wat je kocht komt niet overeen met wat je bestelde of was beschadigd.

Voorbeeld

Je reageert op een advertentie om een prachtig vakantiehuisje te huren voor je gezin. Je sluit een huurcontract af, je ontvangt een bevestiging van de boeking, je betaalt het voorschot en je denkt dat je een fijne vakantie zult hebben tot je ter plaatse komt en vaststelt dat er niets is.

Laster en eerroof bestaat ook on line. Het is niet de eerste keer dat iemand een lasterlijke comentaat post op sociale media. De gevolgen voor het slachtoffer kunnen heel zwaar zijn, zowel emotioneel als financieel.