Huisdierenverzekering

Je puppy of je kitten verdienen de beste zorgen want zij zijn een oprecht lid van je gezin. De medische kosten van een huisdier kunnen hoog oplopen. Verzeker je tegen deze kosten en vul onderstaand formulier in. Wij bezorgen je zo snel mogelijk alle informatie zodat je kan beslissen wat je kiest.

Ik wil advies

Binnen veertien kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heb je het recht om deze polis te herroepen, op voorwaarde dat je Agapa hiervan op de hoogte brengt. Elk beding waarbij je aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken ervan.

Lees alvast hier de technische fiche en de algemene voorwaarden
Technische fiche huisdierenverzekering
Algemene voorwaarden huisdierenverzekering